Kawagoeshi Station

■Tobu Tojo Line

 Ikebukuro-Kawagoeshi:33minutes(Express)